slogan

logo ok

Dopłata do odszkodowań OC - dlaczego warto?

Większość wypłacanych odszkodowań jest zaniżanych.

To stwierdzenie jest obecne od dawna w świadomości poszkodowanych, jednak najczęściej nie zastanawiają się oni nad przyczynami tego zjawiska. Zwykliśmy traktować Ubezpieczyciela jako jeden z elementów ładu prawnego i gospodarczego w kraju, darząc go zaufaniem równym instytucjom publicznym. Tymczasem trzeba pamiętać Zakłady Ubezpieczeń to po prostu przedsiębiorstwa działające tak, jak każde inne, czyli w celu osiągnięcia zysku. Maksymalizacja pobieranych od Klientów składek ubezpieczeniowych i minimalizacja wypłacanych odszkodowań, to jeden ze sposobów, aby osiągnięć możliwie najwyższe zyski. Dlatego w kontaktach z Ubezpieczycielem należy zachować ograniczone zaufanie i zawsze dokładnie sprawdzać, czy otrzymane od niego propozycje są na pewno korzystne z punktu widzenia naszych interesów.

Manipulacje kosztorysami napraw. Czyli najczęściej spotykane metody zaniżania odszkodowania.

Kosztorysy to wielostronicowe, skomplikowane dokumenty. W nich łatwo dokonać manipulacji, poprzez zastosowanie niewłaściwych cen części i robocizny, zmniejszanie zakresu prac lub stosowanie niekorzystnych korekt, a pomijanie korekt korzystnych, które ze względu na okoliczności powinny zostać zastosowane. Osoba, która nie ma specjalistycznej wiedzy ani narzędzi obliczeniowych, najczęściej nie jest w stanie wychwycić tego rodzaju nieprawidłowości, a korzystanie z usług zewnętrznego rzeczoznawcy może być kosztowne.

Ubezpieczyciele naciskają na zawarcie ugód.

Jest to kolejny sposób na zakończenie likwidacji szkody przez Ubezpieczyciela najniższym kosztem. Często już rzeczoznawca Ubezpieczyciela, przy okazji oględzin pojazdu, proponuje zawarcie ugody, kusząc niewielką dopłatą do wyliczonej kwoty odszkodowania. Trzeba pamiętać, że pośpiech jest złym doradcą, a zawarcie ugody pozbawia nas możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania w przyszłości, niezależnie od tego, jak bardzo niesprawiedliwa była oferta ubezpieczyciela. Warto sprawdzić propozycję Ubezpieczyciela przed taką decyzją. Do zawarcia ugody zawsze można jeszcze wrócić, a mając więcej informacji łatwiej wynegocjować lepsze warunki.

Sprawdzimy propozycję Ubezpieczyciela za darmo i bez zobowiązań.

Posiadamy wiedzę, umiejętności i narzędzia, aby szybko i trafnie zweryfikować propozycję Ubezpieczyciela i przekazać Ci naszą opinię. Te informacje to oręż w Twoich rękach, którego będziesz mógł użyć wobec Ubezpieczyciela. Warto z niego skorzystać, tym bardziej że nasza analiza sprawy jest bezpłatna. Formularz na stronie głównej, pozwala na sprawne przesłanie dokumentów. Jeżeli jednak jego używanie sprawia Ci problem, lub masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie, lub mailowo.

Zapewnimy dopłatę do odszkodowania, nawet od ręki.

Jeżeli zechcesz, przyjmiemy na siebie całość odpowiedzialności za dochodzenie dopłaty odszkodowania, łącznie z obsługą prawną i wszelkimi kosztami finansowymi. Jezeli zaś zdecydujesz się odsprzedać nam prawa do dochodzenia odszkodowania – zawierając umowę cesji – pieniądze otrzymasz od ręki po jej podpisaniu i przekazaniu oryginałów dokumentów. Niezależnie od tego, jak długo my sami będziemy musieli je odzyskiwać od Ubezpieczyciela.

 

Nie zastanawiaj się! Sprawdź propozycję ubezpieczyciela!

Bo szkoda szkody...

Już teraz wyślij dokumenty sprawy do bezpłatnej analizy:

Załącz kosztorys tutaj

ico2

Zadzwoń do nas

ico3

tel. 515 605 515