slogan

logo ok

Jakie dokumenty?

Przeliczenie propozycji odszkodowania przedstawionej przez ubezpieczyciela dokonuje nasz dział techniczny, w oparciu o fachowa wiedzę w zakresie kosztorysowania napraw pojazdów, oraz przy użyciu specjalistycznego oprogramowania do sporządzania kalkulacji napraw. Podobnego do używanego p[rzez rzeczoznawców i biegłych sądowych.

W znakomitej większości przypadków przeliczenie szkody odbywa się na podstawie dokumentacji i kalkulacji sporządzonych przez Ubezpieczyciela, dlatego można go dokonać także w przypadku pojazdów, które już naprawiono, sprzedano lub wyrejestrowano.

Do przeliczenia poprawności proponowanego odszkodowania będziemy potrzebować:

W przypadku szkód z ubezpieczenia OC

  • kosztorys naprawy
  • decyzja o wypłacie odszkodowania
  • arkusz ustalenia wartości pojazdu (w przypadku szkody całkowitej)

W przypadku szkód z ubezpieczenia AutoCasco

  • kopię polisy AutoCasco
  • kosztorys naprawy
  • decyzja o wypłacie odszkodowania
  • arkusz ustalenia wartości pojazdu (w przypadku szkody całkowitej)

Pamiętaj również że:

  • Jeżeli w sprawie było wydanych więcej niż jedna decyzja czy więcej kosztorysów, wyślij je wszystkie.
  • Jeżeli nie masz już tych dokumentów, pamiętaj że Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić ponownie. Skontaktuj się z infolinią ubezpieczyciela, podaj numer szkody i ustal w jakiś sposób zostaną Ci one przesłane.
  • Wszystkie przesłane dokumenty służą jedynie przeliczeniu wartości szkody i objęte są tajemnicą kancelarii oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Nie są one udostępniane na zewnątrz, bez Twojej wyraźnej zgody.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości odnośnie dokumentów zadzwoń lub napisz do nas.